vineri, 14 ianuarie 2011

Termenele de plata ale contributiilor pentru o societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii

Societatile comerciale care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii incepand cu 01.01.2011 va trebui sa plateasca toate contributiile salariale lunar. Formularul ce se va depune la Administratia Financiara a fost modificat in sensul ca a disparut optiunea de a opta pentru plata lunara, trimestriala sau semestriala .Termenul de depunere este de 31.12.2010.

Conform OUG 117/ 23.12.2010, Art. 1094 care modifica Legea 571/2003 – Codul Fiscal, este mentionat faptul ca Art. 111, Alineatele (7) – (9) din Codul de procedura fiscala se abroga.

Art. 111
Termenele de plata

(7) Prin derogare de la dispozitiile legale în vigoare privind termenele de plata, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se platesc astfel:

a) trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator; (intra în vigoare la 1 iulie 2008)

b) semestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice. (se aplica de la 1 ianuarie 2008)

(8) Contribuabilii prevazuti la alin. (7) au obligatia sa declare impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii pâna la termenul de plata.

(9) Sediile secundare platitoare de obligatii fiscale potrivit legii îndeplinesc obligatiile de plata si de declarare la aceleasi termene cu cele aplicabile în cazul persoanei în structura careia functioneaza.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu