vineri, 14 ianuarie 2011

Societatea cu raspundere limitata - S.R.L.

Societatea cu raspundere limitata este acea societate care ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris. Caracteristicile societatii comerciale cu raspundere limitate sunt:


 • Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor • Capitalul social este divizat in parti sociale, reprezentate pe titluri nenegociabile • Asociatii raspund pentru obligatiunile sociale numai in limita aportului lor  1. Se constituie prin contract de societate şi statut
  2. Actul constituitiv va prevede contine referiri la
  • persoanele asociate,
  • În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.
  • Poate sa aiba doar un singur asociat:
    • o persoana, fizica sau juridica, nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata
    • nu poate avea ca asociat unic o alta societate comerciala cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana
    • in cazul mai multor asociati, societatea trebuie sa aiba cel putin doi asociati si cel mult 50 de asociati
  • forma, denumirea, sediul, emblema, obiectul de activitate,
    • firma se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multot asociati si va fi insotita de mentiunea "societate cu raspundere limitata"
  • capitalul social subscris si varsat,
    • Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei
    • Capitalul social se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei. Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
    • Capitalul social poate fi majorat sau micsorat in conditiile Legii no.31/1990.
  • administratorii societatii,
  • partea fiecarui asociat la profit si la pierderi
    • partile sociale
     • nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile
     • au a valoare nominala egala, ce nu poate fi mai mica decat 100.000 lei
  • sediile secundare,
  • durata societatii si
  • modul de dizolvare si lichidare
  3.În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societăţii, ori un împuternicit al acestora, vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea.
  4. Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă.
  5. Societatea comerciala se dizolva
  • prin trecerea duratei de timp stabilita pentru durata societatii,
  • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al sociatatii sau realizarea acestuia,
  • declararea nulitatii societatii,
  • hotararea adunarii generale,
  • hotararea tribunalului,
  • falimentul societatii,
  • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu