miercuri, 19 ianuarie 2011

Sistemul financiar abordat ca sistem de fonduri de resurse financiare

Fondurile de resurse financiare se pot grupa dupa mai multe criterii :
1)      Dupa criteriul la care se constituie :
-         fonduri constituite la nivel central : fondurile bugetului de stat , fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat .
-         fonduri constituite  la nivel mediu : fonduri la dipozitia unitatilor administrativ-teritoriale , fonduri bugetare ale judetelor , municipiilor , oraselor , comunelor .
-         fonduri constituie la nivel microeconomic : fonduri proprii ale institutiilor , unitatilor economice si ale populatiei .
2)      Dupa destinatia pe care o primesc :
-  fonduri de inlocuire si dezvoltare : fondurile proprii ale intreprinderilor , o parte dintre fondurile bugetare , o parte dintre fondurile extrabugetare ale statului .
-         fonduri de consum – in acest scop se utilizeaza o parte din fondurile bugetelor de stat si bugetelor locale , fondurile asigurarilor sociale , o parte din fondurile proprii ale intreprinderilor
-         fonduri de rezerva / risc cuprind :  fondurile inscrise in bugetul se stat  si bugetele locale cu acest titlu si care servesc pt finantarea unor sarcini si actiuni neprevazute , intervenite in cursul anului ; fonduri de rezerva constituiet la dispozitia intreprinderilor  pentru acoperirea eventualelor pierderi
-         fonduri de asigurare : constituite la dispozitia societatilor de asigurari si reasigurari cu acest titlu care servesc pentru acoperirea daunelor aparute in urma calamitatilor naturale , accidente si altor evenimente aleatoare ; indeplineste rolul unui fond de asigurare si fosndul de interventie constituit in bugetul de stat la dispozitia guvernului .
3)      Dupa forma de proprietate : 
-         fonduri proprietate publica :fondurile bugetului de stat , fondurile bugetelor locale , fondul bugetului asigurarilor sociale de stat .
-         fonduri proprietate private :fonduri proprii ale sociatatilor comerciale , agricole , bancare de asigurari si reasigurari cu capital integral sau majoritar privat .
4)      Dupa titlul cu acre se constituie fondurile de resurse financiare publice :
-         prelevari cu titlu definitive si cu character obligatoriu ( taxe , impozite )
-         prelevari cu titlu rambursabil si caracter facultativ si transferuri  externe ramburasabile .
-         prelevari cu titlu nerambursabil si character facultative (donatii , ajutoare ).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu