vineri, 14 ianuarie 2011

Societatea in comandita pe actiuni

Societatea in comandita pe actiuni este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, comanditarii fiind obligati numai pana la concurenta capitalului social subscris. Caracteristicile societatii:
 • Cuprinde doua categorii de actionari: comanditari si comanditati
 • Intregul capital social este impartit in actiuni: toti asociatii au calitatea de actionar
 • Raspunderea pentru obligatiile sociale este diferita: comodatatii raspund nelimitat si solidar, iar comanditarii raspund numai in limita aportului lor.
   Se constituie prin contract de societate şi statut, urmand o procedura asemanatoare cu constituirea societatilor pe actiuni. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv.
1. Actul constitutiv va cuprinde referiri la :
 • asociati,
  • pot fi persoane fizice sau persoane juridice
  • numarul asociatilor nu poate fi mai mic de 5
  • este obligatoriu sa existe asociati din ambele categorii: comanditari si comanditati
 • forma, denumirea, sediul, obiectul de activitate,
  • firma se compune dintr-o denumire proprie , insotita de mentiunea scrisa in intregime "societate in comandita pe actiuni"
 • capitalul social subscris si varsat
  • Capitalul social poate fi majorat sau micsorat in conditiile Legii no.31/1990
  • Capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.
 • valoarea bunurilor constituite ca aport in natura,
 • numarul si valoarea nominala a actiunilor
  • În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate
  • pot fi nominative sau la purtător.
  • nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
  • valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei.
 • referiri la cenzorii societatii
  • Societatea va trebui sa aiba trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
 • clauze privind conducerea, administrarea si controlul gestiunii si functionarea societatii,
  • Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comandidati Mandatul acestora, daca nu s-a prevazut altfel prin actul constitutiv, este de 2 ani, acestia putand fi realesi.
 • durata societatii,
 • modul de distribuire a beneficiilor si de gestionare a pierderilor,
 • sediile secundare,
 • avantajele rezervate fondatorilor,
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
2. Societatea comerciala se dizolva :
 • prin trecerea duratei de timp stabilita pentru durata societatii,
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia,
 • declararea nulitatii societatii,
 • hotararea adunarii generale,
 • hotararea tribunalului,
 • falimentul societatii,
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societăţii, ori un împuternicit al acestora, vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea.
Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu