miercuri, 19 ianuarie 2011

Impozitele indirecte- caracteristicei
Impozitele indirecte se percep la vanzarea unor bunuri materiale , la prestarea unor servicii, cu ocazia importatorului sau a exportatorului.
Caracteristici :
-necesita cheltuieli reduse de asezare, percepere si urmarire motiv pentru care sunt preferate de autoritatile fiscale;  
- se stabilesc in cote procenuale proportionale asupra pretului marfurilor supuse vanzarii sau tarifelor serviciilor . 
-cotele de impozitare nu sunt diferentiate in functie de venitul , averea sau situatia personala a ceror care cumpara amrfuri sau apeleaza la servicii.  
- au character regresiv, deoarece ponderea impozitelor indirecte in total venit este mai mare in cazul contribuabililor cu venituri mici decat in cazul celor cu venituri mari  
 - sunt virate la bugetul de stat de catrea agentii economici care realizeaza acte de comert , insa sunt suportate de catre consumatori deoarece se include in preturi sau tarife  
- afecteaza veniturile reale( puterea de cumparare).
Impozitele indirecte se clasifica in:
-taxe de consumatie - sunt impozite indirecte incluse în preţul de vânzare al mărfurilor fabricate în interiorul ţării care percepe impozitul. Ele se întâlnesc sub forma:
- taxelor de consumaţie pe produs (accize);
- taxelor de consumaţie pe vânzări, fiind percepute la vânzarea tuturor mărfurilor (bunuri de consum sau mijloace de producţie).
 -monopolurile fiscale-  sunt  impozite indirecte stabilite asupra producţiei şi/sau vânzării unor mărfuri realizate în regim de exclusivitate, ca de exemplu: sarea, alcoolul, tutunul, chibriturile etc.
 -taxe vamale - sunt impozite indirecte percepute asupra importurilor, exporturilor şi tranzitului de mărfuri. În condiţiile deschiderii economiilor, prin liberalizarea schimburilor internaţionale de materii prime, produse, servicii şi ale necesităţii racordării economiei naţionale la fluxurile economiei mondiale, taxele vamale şi-au pierdut în prezent poziţia importantă pe care o ocupau în cadrul sistemului resurselor financiare publice în secolul trecut.
 -alte taxe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu