miercuri, 19 ianuarie 2011

Metode administrative de conducere utilizate in domeniul finantelor publice

Metodele administrative de conducere constau in elaborarea de prognoze , programe economice si planuri financiare pt a cunoaste in ce directii , in ce ritm , cu ce eforturi si cu ce rezultate se dezvolta economia .
 La nivel macroeconomic se folosesc urmatoarele instrumente :
-         balanta financiara de sinteza , care cuantifica toate resursele financiare ale economiei , precum si destinatia acestora ;
-         bugetul general consolidate al statului , cu character obligatoriu .
La nivel microeconomic se intocmesc buegetele de venituri si chetltuieli ale firmelor , elaborate conform normelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice .
-         organizarea evidentei contabile , elaborarea situatiilor financiare si bugetelor in conformitate cu normele metodologice stabilite de autoriatile publice competente .
-         stabilirea preturilor si tarifelor pt unele bunuri si servicii de catre autoritatile publice .
-         reglementarea regimului valutar
-         supravegherea derularii comertului exterior in cazul unor bunuri
Acesta se realizeaza la 3 niveluri :
-         controlul Parlamentar , exercitat de Curtea de Conturi ;
-         controlul Executivului , exercitat in principal de Ministerul Finantelor Publice si alte ministere si agentii .
controlul intern al entitatii respective .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu