miercuri, 19 ianuarie 2011

Formele dublei impuneri


-dubla impunere economica- consta in supunerea in cadrul unui stata aceluiasi obiect impozabil la mai multe impozite.Aceasta forma a dublei impuneri poate fin intalnita atat in cazul impozitelor directe cat si in cazul impozitelor indirecte.De exemplu,  in Romania profitul realizat de subiectii economicieste supus imozitului pe profit , iar suma din profitul net care se repartizeaza actionarilor sub forma de dividente se mai impoziteaza si la nivelul actionarului cu cota aferenta impozitului pe dividente.
-dubla impunere juridical  internationala  reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile , apartinand aceluiasi contribuabil , pentru aceiasi perioada de timp, de catre doua autoritati fiscale diferite.Dubla impunere juridical internationala poate aparea numai in cazul impozitelor directe, respective a impozitelor pe venit si a celor pe avere.


Metode  de evitare a dublei impuneri juridice internationale 

Pentru evitarea propriu-zisa a dublei impuneri, in practica fiscalainternationala se aplica mai multe metode ssau procedee tehnice cum sunt :
 -Procedeul scutirii(exonerarii) totale, venitul realizat de rezidentul unei tari in  cealalta tara contractanta, in care acesta a fost impus se deduce in intregime din venitul total impozabil al acestuiain statul de rezidenta.   /
- Procedeul scutirii (exonerarii) progressive, venitul obtinut de rzidentul uni stat in strainatate se adauga la veniturile realizate de acesta in statul de rezidenta , cu scopul de a determina cota procentuala progresiva aferenta venitului total.   /
 -Procedeul “ creditarii” ordinare, impozitul platit, de catre rezidentul altui stat , in tara de origeine a ventului pentru venitul realizat pe teritoriul acesteia, se deduce din impozitul datorat de contribuabil in statul de rezidenta.  /
-Procedeul “creditarii” totale , impozitul platit de catre rezidentul altui stat in tara de origine a ventuilui pentru venitul realizat pe teritoriul acesteia se deduce integral din impozitul datorat de contibuabil in statul de rezidenta.


Criterii care stau la baza impunerii veniturilor sau a averii

In practica fiscala internationala, impozitele pe avere se prezinta sub urmatoarele forme:
·        impozite asupra averii propriu-zise;
·        impozite pe circulatia averii;
·        impozite pe sporul de avere sau pe cresterea valorii averii.
Impozitele asupra averii propriu-zise

Impozitele asupra averii propriu-zise pot fi intâlnite atât ca impozite stabilite asupra averii, dar platile din veniturile obtinute de pe urma averii respective, cât si ca impozite instituite pe substanta averii.
Cele mai frecvent utilizate impozite asupra averii propriu-zise sunt:
a) impozitele pe proprietati imobiliare: se intâlnesc cel mai adesea sub forma impozitelor asupra terenurilor si cladirilor;.
b) impozitul asupra activului net: are ca obiect intreaga avere mobila si imobila pe care o detine un contribuabil;
Impozitele pe circulatia averii

Impozitele pe circulatia averii se instituie in legatura cu trecerea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile si imobile de la o persoana la alta.
In aceasta categorie se includ:
·        impozitul pe succesiuni;
·        impozitul pe donatii;
·        impozitul pe actele de vânzare-cumparare a unor bunuri imobile;
·        impozitul pe hârtiile de valoare (actiuni, obligatiuni etc.);
·        impozitul pe circulatia capitalurilor si a efectelor comerciale s.a.
Dintre impozitele pe circulatia averii, cel mai des intâlnite sunt:
a) impozitul pe succesiuni: obiectul impunerii il constituie averea primita drept mostenire de o persoana fizica; vizeaza numai circulatia bunurilor intre persoanele fizice.
b) impozitul pe donatii: a fost introdus pentru a preveni ocolirea platii impozitului pe succesiuni, când are loc efectuarea de donatii de avere in timpul vietii; obiectul impozitului il constituie averea primita drept donatie de catre o persoana;
c) impozitul pe actele de vânzare-cumparare a unor bunuri mobile si imobile:
se utilizeaza frecvent; cade in sarcina cumparatorilor;
Impozitele pe sporul de avere sau pe cresterea valorii averii

Impozitele pe sporul de avere sau pe cresterea valorii averii au ca obiect sporul de valoare pe care l-au inregistrat unele bunuri in cursul unei perioade de timp;
In aceasta categorie se includ:
·        impozitul pe plusul de valoare imobiliara;
·        impozitul pe sporul de avere dobândit in timp de razboi
.
In ceea ce priveste impozitele pe avere in România, ele se intâlnesc atât sub forma unor impozite pe averea propriu-zisa, cât si a impozitelor pe circulatia averii.

33.Evaziunea fiscala- notiuni, forme de manifestare
Evaziunea fiscala  reprezinta sustragerea prin orice mijloace in intregime sau in parte, de la plata impozitelor taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor extrabugetare de catre persoane fizice sipersoane juridice romane sau straine denumite contribuabili.
 Se manifesta atat pe plan national cat sip e plan international  si acest fenomen cunoaste doua forme de manifestare:
a) evaziune fiscala legala (care se realizeaza la adapostul legi ):
- permite sustragerea unei parti din materia impozabila fara ca acest lucru sa fie considerat  contraventie sau infractiune.  /
-poate fi redusa si eliminate prin perfectionarea reglementaarilor legale .
  b) evaziunea fiscala frauduroasa care se realizeaza prin incalcarea legi.Se intalneste pe o scara mult mai larga decat evaziunea fiscala leagala si consta in ascunderea cu buna stiinta a obiectului  impozabil , subevaluara cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor cai de sustragere de la plata impozitului datorat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu