joi, 13 ianuarie 2011

Contributiile entitatii

1.      Contribuţia entităţii la fondul de şomaj (CFS) – care se calculează în cotă de 0,5% din fondul brut de salarii în care se includ şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă suportate de angajator.
2.      Contribuţia entităţii la fondul de asigurări de sănătate (CASS) – calculată în cotă de 5,2% din fondul de salarii realizat în care e includ şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă suportate de angajator.
3.      Contribuţia pentru concediile şi  indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – calculată în cotă de 0,85% din fondul de salarii realizat, din care se vor suporta indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Baza lunară a acestei contribuţii nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul salariaţiilor şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată.
4.      Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale – se datorează de către angajatori, în cote stabilite de la 0,15% la 0,85 %, în funcţie de clasa de risc în care se încadrează activitatea economică principală, aplicate asupra fondului de salarii brut lunar, respectiv salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărlui de zile din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.
5.      Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă -  calculat astfel: 0,75% din fondul de salarii realizat pentru completarea carnetelor de muncă sau 0,25% din fondul de salarii realizat pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor.
Entităţile economice cu capital de stat sau privat pot efectua nual, în limita unei cote de până la 2% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal, avand ca destinaţii principale:
-         Funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau subunităţi aflate în administrarea entităţilor economice, cum ar fi: grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, şcoli.
-         Acoperirea cheltuielilor ocazionate de cadourile în bani sau în natură acordate salariaţiilor sau copiilor salariaţilor.
-         Acoperirea parţială a cheltuielilor privind biletele de transport şi de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora.
-         Acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi în gospodăriile proprii, ca urmare a unor calamităţi naturale.
-         Acordarea de ajutoare pentru naştere, înmormântare sau pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile.
-         Acordarea tichetelor de creşă, conform legii.
6.      Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – se calculează în cotă de 0,25% aplicată asupre fondului total de salarii brute realizate de salariaţi.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu