vineri, 14 ianuarie 2011

Conditiile necesare pentru inregistrarea PFA

 
Persoanele fizice pot desfasura activitati economice in mod independent daca indeplinesc urmatoarele conditii:
  • au implinit varsta de 18 ani; 
  • starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; 
  • au calificarea (pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala) necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
  • nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
  • indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
  • detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
  • sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.
Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa fie asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
O persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are dreptul de a detine o singura autorizatie.
Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara completarea autorizatiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu