vineri, 14 ianuarie 2011

Societatea in comandita simpla - S.C.S

Societatea in comandita simpla este acea societate comerciala ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, in timp ce asociatii comanditari raspund doar in limita aportului lor. Caracteristicile societatii sunt:
 • Numarul mic al asociatilor
 • capitalul social este divizat in parti de interes, care nu sunt reprezentate prin titlu
 • raspunderea asociatilor este diferita
Contractul de societate
 • Trebuie sa fie incheiat in forma autentica
 Persoanele asociate:
 • pot fi atat persoane fizice cat si persoane juridice
 • caracteristic pentru aceasta societate este prezenta a doua tipuri de asociati: comanditari (raspund doar in limita aportului lor) si comanditati (care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, la fel ca si asociatii societatii in nume colectiv)
 • au un drept de supraveghere si de control in cadrul societatii.
 • obligatoriu sa existe cel putin un asociat comanditar si unul comanditat
 • asociatii au dreptul de a participa la deliberari si luarea deciziilor , au dreptul la beneficii, si dreptul la restituirea valorii aporturilor lor la dizolvarea si lichidarea societatii.
 • Asociatii comanditati au dreptul de a folosi fondurile societatii
 • Asociatii comanditari au dreptul de a indeplini servicii in administratia interna a societatii,
Forma, denumirea, sediul, emblema, obiectul de activitate,
 • firma trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati comanditati, cu mentiunea "societate in comandita’ scisa in intregime
Capitalul social subscris si varsat, poate fi majorat sau micsorat in conditiile Legii no.31/1990.

Administratorii societatii
 • nu pot fi decat asociatii comandidati
 • au dreptul de a reprezenta societatea
 • comanditarul poate încheia operaţiuni în contul societăţii numai pe baza unei procuri speciale pentru operaţiuni determinate, dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului.
 • partea fiecarui asociat la profit si la pierderi,
 • sediile secundare,
 • durata societatii si modul de dizolvare si lichidare
Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă.
Societatea comerciala se dizolva prin :
 • trecerea duratei de timp stabilita pentru durata societatii,
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al sociatatii sau realizarea acestuia,
 • declararea nulitatii societatii,
 • hotararea adunarii generale,
 • hotararea tribunalului,
 • falimentul societatii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu