vineri, 14 ianuarie 2011

Contabilitatea amortizării

Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale reprezintă o mărime contabilă, calculată şi înregistrată pe baza planului de amortizare, în principiu la închiderea exerciţiului financiar. În România, întrucât rezultatul se calculează şi înregistrează lunar, implicit şi amortizarea se calculează şi înregistrează lunar. În acest scop pe baza tabloului de calcul al amortizărilor sau fişei activului se contabilizează cheltuiala cu amortizarea:
681                         =                                   28
Cheltuieli de exploatare privind            Amortizări privind imobilizarile
                        amortizările şi provizioanele
La închiderea exerciţiului financiar pe baza listelor de inventariere se stabileşte valoarea de inventar a imobilizărilor.
În măsura în care valoarea de inventar este mai mică decat valoare contabilă mai puţin amortizarea cumulată şi provizioanle pentru depreciere cumulate diferenţa capată urmatorul tratament contabil:
a)      dacă diferenţa este semnificativă şi ireversibilă se înregistrează un surplus de amortizare;
b)      dacă diferenţa este nesimnificativă sau semnificativă şi reversibilă se recunoaşte ca un provizion pentru deprecierea imobilizărilor.
Conform Ias 16 “ Contabilitatea imobilizărilor corporale” amortizarea imobilizarilor se poate include şi în costul activului la a carui fabricare, producţie sau construcţie a participat.Exemplul oferit de standard în acest sens este cel al unei hale industriale în care se fabrică strunguri, situaţie în care amortizarea halei este recunoscută direct în costul de producţie al produsului finit (strung):
345                =                           281
                                     Produse finite                Amortizări privind imobilizările corporale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu