luni, 17 ianuarie 2011

Politici de ameliorare a ocupării fortei de munca

Înfăptuirea proceselor de ocupare raţională a forţei de muncă presupune stăpânirea lor atât la nivelul microeconomici, cât şi la cel al economiei naţionale, printr-un management al resurselor umane eficient sub aspect economic şi social-cultural. Aceasta implică îmbunătăţirea deciziilor privind resursele umane la nivelurile respective. Totodată, este utilă şi o anumită supraveghere guvernamentală, însă nu ca o ingerinţă în deciziile vânzătorilor şi cumpărătorilor de forţă de muncă.
Rolul statului în gestionarea pieţei muncii derivă din funcţiile lui economice şi constă în diverse acţiuni directe şi indirecte, prin care stimulează crearea de noi locuri de muncă, în cadrul economiei moderne. Aceasta decurge din faptul că în economie majoritatea activităţilor se află în proprietatea privată, nivelul şi structura acestora sunt determinate de antreprenori în mod liber, iar guvernul participă într-o anumită măsură la aceste activităţi, întreprinderile publice fiind conduse în acelaşi mod ca cele private, pe baza aceloraşi principii ale pieţei libere.
În acest fel, economiile dezvoltate dispun de o tradiţie antreprenorială bine stabilită, de o diversitate de calificări, de o structură economică, instituţională şi financiară coerentă şi de o capacitate de adaptare dinamică, ce permit soluţionarea problemelor ocupării în acord cu exigenţele eficienţei economice, sociale, ecologice şi demografice. Într-un asemenea context, politicile de ocupare a forţei de muncă au un rol important şi îi preocupă atât pe teoreticieni, cât şi pe practicieni.
Politicile de ocupare reprezintă un ansamblu de măsuri elaborate de stat pentru a interveni pe piaţa muncii, în scopul stimulării creării de noi locuri de muncă, al ameliorării adaptării resurselor de muncă la nevoile economiei, al asigurării unei fluidităţi şi flexibilităţi eficiente pe piaţa muncii, diminuându-se astfel dezechilibrele, disfuncţionalităţile de pe piaţa muncii.
Politicile de ocupare sunt: politici pasive şi politici active.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu