miercuri, 19 ianuarie 2011

Structura resurselor financiare publice

Se face pe mai multe criterii :
1 . Dupa continutul economic :
-  prelevari cu caracter obligatoriu ( impozite ,  taxe , contributii ) à asigura cea mai mare parte a resurselor finaciare publice , nivelul acestora fiind insa limitat si de cele mai multe ori insuficient ;
-  resurse de trezonerie à acoperirea temporara a deficitului current al bugetului de stat , al bugetului asigurarilor sociale si de sanatate , pt acoperirea golurilor de casa  inregistrate la bugetele locale  si deficitelor temporare ale bugetului fondurilor speciale ;
- resurse provenind din imprumuturi publice ( interne si externe ) pe termen mediu si lung à se gestioneaza tot prin intermediul trezoneriei publice si reprezinta un mijloc de acoperire adeficitului bugetar .
- finantare prin emisiune baneasca fara acoperire àreprez o posibilitate de sporire a resurselor financiare publice in mod artificial sin u este recomandata datorita efectelor negative pe termen mediu si lung .

2 . Structura organizatorica a statelor :
- state de tip federal àresurse ale bugetului federal
                                àresurse ale bugetelor statului , regiunilor membre ale federatiei
                                àresurse ale bugetelor locale
- state de tip unitar à resurse publice ale bugetului central
                               à resurse ale bugetelor locale

3. Ritmiciatea incasarilor la buget :
-  resurse ordinare sau curente à la care statul apeleaza in mod obisnuit , in conditii normale fiind incasate la buget cu o anumita regularitate ;
                                                    àveniturile fiscale , contributiile la asigurarile sociale de stat , contributiile ce alimenteaza .
- resursele extraordinare incidentale sau intamplatoare àla care statul recurge in situatii eceptionale  cand resursele curente nu acopera cheltuielile publice ;
                                                                                   àimprumuturile de stat, transferurile , ajutaorele , donatiile  primite din strainatate.

4. In functie de provenienta :
- resurse interne à impozite , taxe , contributii , venituri nefiscale , imprumuturi …
-resurse externe àimprumuturi de stat externe , transferuri interne primate sub forma ajutoarelor nerambursabile de la organismele internationale sau din partea altor state.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu