miercuri, 19 ianuarie 2011

Obiectivele politicii financiare in domeniul veniturilor publice

Politica promovata in domeniul veniturilor publice trebuie sa stabileasca :
-         volumul si provenienta resurselor financiare publice ;
-         metodele de prelevare a esurselor financiare publice ;
-         influent ape care o exercita intrumentele fiscale asupra economiei precum si obiectivele ce trebuie atinse prin utilizarea acestora .
Volumul resurselor financiare publice se determina in functie de marimea cheltuielilor publice ,in retaliate insa , intre cheltuielile considerate indispensabile pt satisfacerea nevoilor sociale si volumul resurselor ce pot fi procurate pe plan intern nu exista concordanta .
Resursele financiare publice pot proveni din interiorul tarii sau pot fi atarse de pe plan extern .Resursele interne pot proveni , in proportii diferite , de la sectoarele public si privat , in functie de structura de proprietate  din economie .Prin politica financiara , statul poate trata in mod egal toti contribuabilii indifferent de forma de proprietate , sau poate incasa de la acestia impozite sit axe in cote si cunatumuri diferite , chiar daca veniturile impozabile egale in marime absoluta , avantajand una dintre formele de proprietate,
Diferentierea obligatiilor fiscale se bazeaza pe diferite criterii , precum : puterea contributive a platitorului ; situatia personala a acestuia si nr peroanelor pe care le are in intretinere ; capaciatea de munca ; grupa socio-profesionala .Prin politica financiara se stabileste nr si tipul impozitelor , taxelor , contributiilor.Politica financiara concepe impozitele , taxele , contributiile nu numai ca surse de alimentare a fondurilor financiare publice , ci si ca instrumente de influentare a activitatii economice , de realizare a unor obiective de ordin social , demografic sau de alta natura.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu