miercuri, 19 ianuarie 2011

Creantele fiscale si obligatiile fiscale

Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care potrivit legi  rezulta din raporturile de drept marerial fiscal. Din raporturile d edrept prevazute anterior rezultat atat continutul cat si cuantumul creantelor fiscale, reprezentand drepturi determinate constand in :
a) Dreptul de perceperea impozitelor, taxelor , contributiilor, dreptul la rambursarea taxei pe valoare adaugata , dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume  care constituie venituriale bugetului general consolidat, denumite creante fiscle principale  
  b) Dreptul la percepera majorarilor de intarziere, in conditiile legi, denumite creante fiscale accesorii .
Prin obligatii fiscale se intelege:
a) obligataia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz impozitele, taxele , contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat. 
  b) obligatia de a calcula si inregistra in evidentele contabile so fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidate.  
c) obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetuli general consolidat. 
 d) obligatia de a plati majorari de intarziere aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidate. Denumite obligatii de plata accesorii. 
 e) obligatia de a calcula de a retite si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj de sursa. 
 f) orice alte obligatii care revin contribuabililor , personae fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu