vineri, 14 ianuarie 2011

Societatea in nume colectiv - S.N.C

Societatea in nume colectiv este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Caracteristic pentru societatea in nume colectiv sunt urmatoarele:
 • Asocierea se bazeaza pe increderea deplina a asociatilor
 • Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.
Actul constitutiv al societatii:
 1. Se incheie in forma autentica
 2. Va contine prevederi referitoare la:
 • persoanele asociate, care pot fi atat persoane fizice cat si persoane juridice
 • sunt obligaţi nelimitat şi solidar pentru operaţiunile îndeplinite în numele societăţii de persoanele care o reprezintă. Raspunderea asociatilor pentru obligatiile societatii are un caracter subsidiar, creditorii indreptandu-se mai intai spre sociatate si doar apoi spre asociati
 • participa la deliberari si la luarea deciziilor
 • au dreptul la beneficii, dreptul de a folosi fondurile societatii, dreptul la restituirea valorii aporturilor aduse in cazul dizolvarii si lichidarii societatii
 • sunt obligate sa efectueze aportul prevazut in actul constitutiv, sa nu aduca atingere patrimoniului social, sa nu faca consurenta societatii
 • hotărârea judecătorească obţinută împotriva societăţii este opozabilă fiecărui asociat.
 • legea nu institutionalizeaza adunarea generala a asociatilor
 • deciziile se iau prin votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social in urmatoarele cazuri:
 • alegerea unui sau mai multor administratori ai societatii, cu stabilirea puterilor, duratei insarcinarilor si eventuala lor remuneratie, afara de cazul cand ei sunt numiti prin actul constitutiv
 • revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, afara de cazul cand ei sunt numiti prin actul constitutiv
 • rezolvarea divergentelor dintre administratori cand sunt oblogati sa lucreze impreuna sau a opozitiei unui administrator privind operatiile care depasesc operatiunile obisnuite de comert pe care le executa societatea, afara de cazul cand ei sunt numiti prin actul constitutiv
 • aprobarea bilantului societatii
3. Raspunderea administratorilor
 • deciziile se iau prin votul tuturor asociatilor pentru: revocarea administratorilor numiti prin contractul de societate
4. Modificarea actului constitutiv
 • forma, denumirea, sediul, emblema,
 • firma trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea "sociatate in nume colectiv", scrisa in intregime
 • obiectul de activitate,
5. Capitalul social subscris varsat:
 • legea nu stabileste un plafon minum pentru capitalul subscris si varsat, acest lucru urmand a fi stabilit de catre asociati
 • trebuie sa se stabileasca data la care se va varsa integral capitalul social subscris
 • administratorii societatii:
   • pentru aprobarea bilanţului contabil şi pentru deciziile referitoare la răspunderile administratorilor este necesar votul asociaţilor reprezentând majoritatea capitalului social.
 • aportul fiecarui asociat la capitalul social: obiectul aportului nu cunoaste nici o restrictie
 • partile de interes, respectiv, cota parte din capitalul social care se cuvine fiecarui asociat in schimbul aportului sau
 • partea fiecarui asociat la profit si la pierderi, sediile secundare, durata societatii si modul de dizolvare si lichidare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu