miercuri, 19 ianuarie 2011

Obiectivele politicii financiare in domeniul cheltuielilor publice

Politica promovata in domeniul cheltuielilor publice trebuie :
-         sa stabileasca nivelul , destinatia si structura acestor cheltuieli ;
-         sa defineasca obiectivele ce trebuie realizate cu ajutorul acestor  cheltuieli
-         sa precizeze metodele de finantare
Dimensionarea cheltuielilor publice presupune stabilirea marimii absolute si relative a acestora .
La stabilirea destinatiei cheltuielilor publice este necesar sa se porneasca de la nevoile sociale ce trebuie satisfacute cu prioritate , pe seama resurselor publice. Stabilirea corecta a obtiunilor  si prioritatilor  pt fiecare etapa prezinta o importanta deosebita , deoarece influenteaza ritmul cresterii economice , nivelul de trai al populatiei , satisfacerea celorlalte nevoi socciale.
Cheltuielile  publice se dimensioneaza  pe fiecare destinatie ( invatamant , sanatate , cultura …)cu luarea in considerare a obiectivelor stabilite de organele de decizie si a structurii economice a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor respective ( cheltuieli de personal , bunuri si servicii , dobanzi, subvenctii etc )
Intrucat resursele financiare sunt limitate , iar destinatiile acestora sunt concurentiale , cu ocazia determinarii cheltuielilor , care exprima efortul maxim recunoscut in societate  ca justificat pt  realizarea unui anumit obiectiv , se impune cuantificarea efectului util ce poate fi obtinut .In scopul cresterii eficientei sau eficacitatii in utilizarea fondurilor publice , prin politica financiara se urmareste si stimularea beneficiarilor fondurilor publice prin metode de finantare si gestionare sau prin alte metode specifice.
Un obiectiv important al politicii financiare il reprezinta problema echilibrului financiar , in acest sens , organele de decizie trebuie sa isi precizeze pozitia in legatura cu eventualele neconcordante dintre volumul  cheltuielilor publice si resursele publice ce pot fi mobilizate , in conditii normale , intr-o anumita perioada : daca accepta dezechilibrul , in ce imprejurari si in ce limite accepta deficitul bugetar , ce modalitati pot fi utilizate pt acoperirea acestuia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu