joi, 13 ianuarie 2011

Contributia pentru persoanele cu handicap neîncadrate

     
Angajatorii care au cel puţin 50 de salariaţi au obligaţia de a angaja personal cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de salariaţi. Dacă nu se fac angajări de persoane cu handicap, se poate opta pentru ăndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
-         Să se plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu s-au angajat persoane cu handicap.
-         Să se achiziţioneze  produse sau servicii de la entităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat prevăzută la opţiunea anterioară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu