miercuri, 19 ianuarie 2011

Continutul cheltuielilor publice

Cheltuielie publice reprezinta :
-         relatii economico sociale in forma baneasca care se manifesta intre stat pe de o parte si beneficiare , perosane fizice si juridice pe de alta parte , cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului , in scopul indeplinirii  functiilor acestuia .
-         totaliatea cheltuielilor efectuate prin intermediul institutiilor publice care se acopera fie de la buget ( central sau local) fie din veniturile proprii ale institutiilor.
Din pct de vedere al continutului economic cheltuielile publice pot reprezenta :
à un consum definitiv de produs intern brut ( cheltuielile curente )
ào avansare de produs intern brut ( cheltuieli de  capital )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu