miercuri, 19 ianuarie 2011

Notiunea de impozit ,taxa, contributie

Impozitul este o categorie istorică, apărută o dată cu statul şi strâns legată de acesta. El este plata bănească obligatorie, generală şi definitivă efectuată de persoane fizice şi juridice la bugetul de stat în cuantumul şi în termenele prevăzute de lege. Impozitul nu presupune obligaţia din partea statului de a presta plătitorului un echivalent, de aceea are un caracter definitiv, nerambursabil. El este o componentă a circuitului economic şi îndeplineşte trei funcţii:
1.      funcţia economică ca element component al mecanismului economic financiar;
2.      funcţia financiară, prin care se asigură veniturile bugetare;
3.      funcţia social- politică, prin care se redistribuie unele venituri prelevate de la contribuabili către alte grupuri de contribuabili în mod indirect prin efectuarea de cheltuieli bugetare.
Taxele sunt plăţi efectuate de persoane fizice şi juridice, de regulă, pentru serviciile prestate acestora de către stat. De exemplu: taxele vamale se percep pentru vămuirea mărfurilor, taxele de timbru se percep pentru actul justiţiei. Unele taxe sunt impozite, păstrând numai denumirea de taxe: taxa asupra mijlocului de transport în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, TVA, accizele.
Deosebirile dintre impozite şi taxe:
1.      din punct de vedere al cuantumului, impozitul depinde volumul veniturilor impozabile, pe când taxa depinde de costul serviciului prestat;
2.      din punct de vedere al termenului de plată, impozitele sunt periodice, pe când taxele sunt plătite în momentul solicitării sau efectuării prestaţiei respective.
Elementele actului normativ ce instituie veniturile bugetare
Fiecare impozit sau taxă trebuie să aibă o reglementare juridică pentru a financiar plătite la bugetul de stat. Rezultă că ele nu pot financiar prevăzute în clasificaţia bugetară dacă nu au fost reglementate de lege. Instituţia impozitelor şi acelorlalte venituri bugetare este un drept al statului exercitat prin organul puterii executive prin Parlament şi, în unele cazuri, de către Guvern. Unele impozite şi taxe locale pot financiar instituite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale unităţilor administrativ-teritoriale locale.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu