vineri, 14 ianuarie 2011

Aplicatii privind amortizarea

Se acordă unui furnizor un avans de 4.000lei în vederea achiziţionării unei licenţe de fabricaţie. Se primeşte factura, valoarea acesteia este de 20.000+ TVA. Se achită factura cu ordin de plată cu reţinerea avansului. Licenţa se amortizează în 10 ani.

1) Acordarea unui furnizor un avans de 4.000 lei
234   A | + | D                                                         4.000  234 = 5121  4.000
  5121  P  | + | C
2) Primirea facturii privind licenţa.
205   A |+ |D                                   % = 404   23.800
                                      4426  A | +| D                20.000      205
  404   P  |+ | C                23.800    4426            
3) Achitarea furnizorului cu reţinerea avansului conform OP
                        404   P | + | C                       23.800  404  =     %
                       5121  P | + | C                                               5121    19.800
                        234   A | + | D                                                234       4.000
4) Amortizarea licenţei
      Aa =
     Aa =      Aa= 2.000 lei/an
5) Înregistrarea amortizării
2805 P | + | C                                   2.000   6811 = 2805    2.000
6811 A | + | D
      An 1=An 2=An 3=…=An 10
6) Scoaterea din evidenţă a licenţei
                   2805 P | - | D                             20.000     2805 =  205    20.000
                    205 A | - | C
Societatea hotărăşte scoaterea din evidenţă a unei clădiri. Valoarea de intrare a fost de 50.000lei.Amortizată 90%. Clădirea se supune demolării, activitate efectuată de o societate specializată ce facturează lucrarea la valoarea de   3.000 lei. Din demolare rezultă materiale în valoare de 9.000lei.
1) Scoaterea din evidenţă clădirii incomplet amortizată conform Proces verbal de casare.
                           212 A|-|C                                  %   = 212     50.000
                         2812 P|-| D           45.000       2812
                         6583 A|+|D            5.000       6583
2) Înregistrarea cheltuielilor de demolare conform Facturii fiscale.
                         6588A|+|D                           %   =  401         3.570
                         4426A|+| D     3.000        6588
                          401 A|+|D         570        4426

3) Înregistrarea materialelor rezultate în urma demolării conform Proces verbal de casare:
                         3028 A|+| D
                         7588 P|+| C
9.000      3028 = 7588      9.000
4) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli:
9.000      7588 = 121     9.000
8.000        121 = %
                                    6583    5.000
                                    6588    3.000
Avem un profit brut de 1.000 lei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu