joi, 13 ianuarie 2011

Ordinul de plată


Definiţie:  Ordinul de plată reprezintă un instrument de plată de credit care circulă de
la unitatea bancară a clientului plătitor către unitatea bancară a clientului beneficiar. Efectul utilizării acestui instrument este debitarea contului clientului plătitor şi creditarea contului clientului beneficiar.
v      Ordinul de plată se concretizează într-o dispoziţie necondiţionată dată de emitentul
unei bănci de a pune la dispoziţia unui beneficiar o sumă de bani, respectiv de a plăti
sau de a face să se plătească această sumă.
v      Dispoziţia respectivă se consideră ordin de plată, numai dacă banca dispune de
fondurile reprezentate prin suma specificată, şi nu prevede că plata trebuie făcută la
cererea beneficiarului.
v      Ordinul de plată este revocabil, respectiv, poate fi anulat înainte de a fi încasat de
către beneficiar. Din acest motiv ordinul de plată prezintă anumite riscuri legate de
bonitatea şi buna intenţie a ordonatorului.
v      Ordinul de plată parcurge un drum, de la plătitor la beneficiar, de-a lungul căruia se
interpun mai multe bănci, care efectuează succesiv, operaţiuni de recepţie, de
autentificare, acceptare şi executare a ordinului de plată. Aceste operaţiuni sunt
denumite transfer-credit.
Cadrul legal al utilizării ordinului de plată în România îl constituie Regulamentul nr.
8/1994 al BNR privind ordinul de plată. Acest instrument de plată este irevocabil pentru plăţile efectuate în lei pe teritoriul României.

 Obligaţiile participanţilor la circuitul ordinului de plată constau în
următoarele:
 Banca emitentă
1.       Ordinul de plată îl obligă pe emitent să plătească o sumă de bani, dacă acesta a fost emis de el sau de către o altă persoană care are mandatul de a-l reprezenta;
2.       Plata obligaţiei emitentului se consideră efectuată în una din următoarele situaţii, astfel:
a) banca receptoare a debitat contul emitentului deschis la aceasta;
b) banca emitentă creditează contul băncii receptoare deschis la ea, iar aceasta din urmă
utilizează fondurile desemnate de suma respectivă;
c) banca emitentă creditează contul băncii receptoare deschis la o altă bancă şi aceasta
foloseşte fondurile respective;
d) banca centrală creditează contul băncii receptoare în cadrul decontării finale;
e) decontarea finală se face în favoarea băncii receptoare în baza unui acord de
compensare bilaterală cu banca emitentă sau a regulilor unui sistem de transfer de fonduri
care se referă la decontarea obligaţiilor dintre participanţi.
 Banca receptoare
Acceptarea unui ordin de plată de către bancă se apreciază că este realizată, în
următoarele condiţii:
  1.  în momentul recepţiei;
  2.  în momentul înştiinţării emitentului că a acceptat ordinul respectiv;
  3.  în momentul executării ordinului (debitarea contului emitentului deschis la bancă). În cazul neacceptării unui ordin de plată, banca are obligaţia să comunice neexecutarea acestuia, până la o dată care corespunde zilei bancare din perioada de executare.

Prin acceptarea ordinului de plată, banca receptoare se obligă la următoarele:

a) să execute ordinul de plată în ziua bancară în care l-a acceptat, sau ziua următoare;
b) dacă se indică o anumită dată a plăţii, atunci aceasta să fie respectată;
c) să înştiinţeze în timp util emitentul, despre neonorarea ordinului de plată, solicitându-i
instrucţiuni suplimentare acestuia, dacă ordinul de plată nu conţine toate menţiunile obligatorii, sau datele sunt insuficiente ori inconsecvente.
 Banca destinatară
După acceptarea ordinului de plată, banca destinatară are obligaţia să pună fondurile la
dispoziţia beneficiarului, în ziua acceptării, ori cel mai târziu în ziua următoare.
În cazul neacceptării, banca are obligaţia să comunice emitentului refuzul acestuia, până
cel târziu în ziua bancară următoare ultimei zile a perioadei de executare.
 Până la finalizarea unui transfer – credit, fiecare bancă are obligaţia de a sprijini un
plătitor sau pe orice bancă emitentă anterioară şi are dreptul de a solicita sprijinul oricărei bănci receptoare ulterioare în vederea completării procedurilor bancare privind respectiva plată prin credit.
v      Un transfer – credit este finalizat în momentul acceptării, caz în care, banca devine obligată
faţă de beneficiar pentru suma înscrisă pe ordinul de plată acceptat.
v      Atunci când operaţiunea de transfer nu se finalizează, banca iniţiatoare trebuie să returneze plătitorului suma plătită de acesta, în baza ordinului de plată, la care se adaugă dobânzile de întârziere şi penalizările.
v      În cazul în care transferul este finalizat, dar banca destinatară (receptoare) nu execută
ordinul de plată, în termenul prevăzut, atunci are obligaţia faţă de beneficiar de a-i plăti
dobânzile de întârziere.

În concluzie, obligaţiile participanţilor la un transfer – credit sunt următoarele:
  1.  emitentul are obligaţii în legătură cu ordinul de plată şi cu plata acestuia;
  2.  plătitorul este obligat să plătească spezele bancare aferente procesării ordinului
de plată;
  1.  banca iniţiatoare are obligaţii privind returnarea sumei în caz de nefinalizare a
transferului – credit şi plata dobânzilor de întârziere (în situaţia în care întârzierea
plăţii i se datorează);
  1. banca receptoare are responsabilitate în ceea ce priveşte recepţia, autentificarea,
acceptarea sau refuzul, executarea ordinului de plată recepţionat, plata dobânzilor
de întârziere (dacă acesteia i se datorează);
  1.  banca destinatară se obligă în legătură cu: recepţia, autentificarea, acceptarea sau
refuzul, punerea fondurilor la dispoziţia beneficiarului, plata dobânzilor de
întârziere


Functionalitate
Principalele informatii furnizate prin formularul de virament se refera la: numarul contului importatorului ce va fi debitat; valoarea facturii, cu specificarea monedei de plata; modalitatea de realizare a transferului (platii), care poate fi telex, swift etc.; numele beneficiarului (exportatorul) si adresa acestuia; destinatia viramentului, banca exportatorului; numarul contului ce va fi creditat (contul exportatorului); justificarea platii si numarul facturii.

In cazul in care un OP nu este nici acceptat, nici refuzat, inainte de incheierea celei de-a doua zile bancare urmatoare momentului receptiei inclusiv, acesta isi inceteaza efectele.
OP-ul se executa in ziua bancara in care a fost acceptat de catre banca receptoare sau, in situatia in care, din motive obiective, operatiunea nu este posibila, in ziua bancara urmatoare, cel mai tarziu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu