vineri, 14 ianuarie 2011

Intreprinderea Individuală

 Intreprinderea Individuală („ÎI"), aceasta este o formă de organizare nouă, avand urmatoarele particularitati:
- Persoana fizica posesoare a unei întreprinderi individuale devine comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în Registrul comerţului, dar fara a dobandi personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul comerţului;
- Posesorul unei intreprinderi individuale poate fi in acelasi timp si salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care functioneaza întreprinderea individuală.
- Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, persoana fizica posesoare a unei ÎI, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă;
- Întreprinzătorul posesor al unei ÎI nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu