miercuri, 19 ianuarie 2011

Continutul resurselor financiare

Intr-o economie moderna, de regula, necesarul de resurse depaseste posibilitatile de procurare a acestora. De asemenea, in timp ce resursele au un caracter limitat, cererea de resurse inregistreaza o tendinta de crestere continua.
Resursele, ca elemente ale bogatiei unei natiuni, include in structura lor, alaturi de resursele materiale, umane, informationale, valutare, si resursele financiare
Resursele financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economico-sociale intr-o anumitã perioada de timp.
La nivel national, resursele financiare includ:
·        resursele financiare ale autoritatilor si institutiilor publice;
·        resursele financiare ale unitatilor publice si private;
·        resursele financiare ale organizatiilor fara scop lucrativ;
·        resursele financiare ale populatiei.
            Intre resursele financiare ale societãtii si resursele financiare publice exista un raport ca de la intreg la parte, deoarece resursele financiare ale societatii au o sfera de cuprindere mult mai larga.
Alaturi de resursele financiare publice, resursele financiare ale societatii include si resursele financiare private.
Datorita caracterului limitat al resurselor financiare, o problema foarte importanta a societatii o constituie alocarea resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri(publice,mixtesiprivate).
Deciziile privind alocarea resurselor intre sectorul public si cel privat influenteaza decisiv, atât productia de bunuri publice cât si raportul dintre acestea si bunurile private.
In teoria finantelor publice, se apreciaza ca alocarea resurselor este optima atunci când cerintele consumatorilor sunt satisfacute la un nivel maxim, prin intermediul sectorului privat si a celui public

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu